Danish text: World Wide Energy Net

Written by Peter Vejrum Terp on . Posted in Peters Blog

Jeg hørte i radioen i dag at et af de store issues omkring vedvarende energi, er at få oplagret den overskydende energi. Dette er der sådan set ikke så meget nyt i, og det man i stedet gerne vil gøre er at kunne afsætte (sælge) overskydende energi til andre lande. Dette vil kunne forstærkes ved at skabe en “Energy High Way” igennem Europa, hvor overskydende energi bliver sendt igennem Europa alle retninger, alt efter behov.

Ideen er god, men mener sådan set godt at man kunne udvide tanken ret kraftigt. Hvis man kigger på WWW altså Internettet, så er styrken ved internettet at alle bidrager og at man er meget lidt sårbar pga. de mange forbindelser mellem computere (i grove træk, der er visse sårbarheder).

 Hvis man nu udformede et WWEN (World Wide Enegy Net) hvor man alle både store som små kunne koble sig på et energinet og både købe og sælge strøm. Det kunne være ud fra følgende tanker:

  • Der er en ensartet kobling til alle hjem hvor man kan se det man har forbrugt og det man har produceret af strøm
  • Eva & Bent har måske en solfanger, det samme har Karen og Kurt. De har på sommerdage for meget strøm, som de bibringer nettet med.
  • Mette & Jens har derimod en vindmølle på deres lille gård, de mangler strøm når vinden ikke blæser – så de får brug for strøm fra dem der kan levere det, f.eks. Eva og Bent + Karen og Kurt. Til gengæld vil Mette og Jens have overskydende strøm når der blæser godt.
  • Andre kilder til strøm ville også kunne kobles på nettet. Lige fra store bølge udnyttelses systemer til små opfindelser hjemme i de små hjem.
  • Det er vigtigt at man finder en standardiseret måde at gøre dette på ellers vil det ikke virke optimalt. Standardiseringen skal helst række langt ud over landets grænser.

Tanken er at skabe et stort net hvor alle kan bidrage. Det vil gøre samfundet mindre sårbar og man vil kunne, mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer. Landet vil heller ikke i nær så stor grad være afhængige af at skabe store vindmølle parker etc. for at skabe energi nok.

Tags: , , , , ,

Trackback from your site.

Peter Vejrum Terp

My name is Peter Vejrum Terp, I am a travel geek, and tech hippie . I've been working as a professional Internet programmer, project manager and more since 2000. At the moment I work with SEO, and I've been doing it full time the last couple of years. I am cofounder of www.backpackerplanet.dk and www.backpackers-online.dk

Posts from my blog